Fittings and Couplings

Copper coupling "GEKA"

Copper coupling  "GEKA"
 
aaa
91

Contact:Ms.Györgyi Hajducsek Cell:+3646346484 E-mail: frekvenciabt@freki.hu , Frekvencia 2000 Ltd. - frekvenciabt@freki.hu


  | Copyright © frekvencia2000kft.hu   | KataPorta